Uusi jätehuoltosuunnitelma lausuttavana

Merenkulun ympäristönsuojelulaki on muuttunut, muutoksen myötä satamien jätehuoltosuunnittelmat on päivitettävä vastaamaan uutta lakia.

Merenkulun ympäristönsuojelulain (669/2021) 9 luvun 5 §:n mukaan sataman pitäjän on laadittava jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden eli alusjätteiden jätehuollon järjestämisestä satamassa. Merenkulun ympäristönsuojelulaki on muuttunut ja Kemin satama Oy:n jätehuoltosuunnitelma on päivitetty, nyt laadittu jätehuoltosuunnitelma korvaa vuonna 2017 laaditun jätehuoltosuunnitelman.

Uusi jätehuoltosuunnitelma on pidettävä nähtävillä 14 vuorokauden ajan. Kemin Satama Oy:n jätehuoltosuunnitelma on nähtävillä Kemin Satama Oy:n verkkosivustolla (https://www.portofkemi.fi/ohjeet-ja-lomakkeet/jatehuolto/) torstaista 11.5.2023 lähtien 2.6.2023 klo.9.00 saakka

Luonnoksesta on mahdollisuus lausua mielipiteensä sen nähtävillä olon ajan, mahdolliset kommentit tulee toimittaa Kemin Satama Oy:n liikennepäällikkö Jukka Kotajärvelle 2.6.2023 mennessä joko sähköisenä osoitteeseen:
jukka.kotajarvi@keminsatama.fi

Tai kirjepostilla
Kemin Satama Oy
Ajoksentie 748
94900 Kemi

Otsikkoon/kuoreen tunniste ” Kemin sataman jätehuoltosuunnitelma”

Jukka Kotajärvi
Liikennepäällikkö
jukka.kotajarvi@keminsatama.fi
040 5040 466

Lisää artikkeleita