Ohjeet ja lomakkeet Turvallisuus ja ISPS

Turvallisuus Kemin satamassa

Turvallisuus ja siitä huolehtiminen on kaikkien satamassa liikkujien yhteinen asia. Kemin Satama Oy noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä turvallisuusohjeita sekä ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää, ja pyrkii jatkuvasti kehittämään tuvallisuustoimintaansa.

Kemin sataman yleiset turvallisuusohjeet

  • Satamaan kuljetaan pääportin kautta. Satama-alueella liikkumiseen tarvitaan kulkulupa, jonka voi myöntää vain Kemin Satama Oy tai sen valtuuttama taho.
  • Satama-alueella liikkuvan tai sinne pyrkivän on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.
  • Suurin sallittu ajonopeus satama-alueella on 30km/h. Noudata alueella olevia liikennemerkkejä ja opasteita.
  • Satama-alueella liikuttaessa käytetään CE -merkittyä, näkyvää huomiovaatetusta. Kypärää on käytettävä laiturialueella ja tehtävissä, joissa on päähän kohdistuvan iskun vaara.
  • Ajo purku- ja lastauspaikoille tapahtuu merkittyjä reittejä pitkin.
  • Väistä satama-alueella liikkuvia junia ja työkoneita!
  • Roskat ja jätteet toimitetaan niille merkittyihin jäteastioihin.

Turvallisuus on kaikkien satamassa liikkujien ja työskentelevien yhteinen asia, ilmoita siis mahdollisista poikkeamista heti omalle esimiehellesi tai suoraan satamavalvojille puh. +358 40 548 2065.

ISPS

ISPS (International Ship and Port facility Security code) on YK:n alaisuudessa toimivan kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n ohjeistus, jonka tarkoitus on lisätä meriturvallisuutta niin laivoissa kuin satamissakin.

Kemin Satama Oy:n turvallisuusmenettelyt ja määräykset täyttävät ISPS vaatimukset sekä kansalliset että kansainväliset turvallisuussäädökset. ISPS alue on aidattu ja kameravalvottu.

ISPS koodiin ja sen vaatimuksiin voi tutustua laajemmin IMO:n internetsivuilla.