Ohjeet ja lomakkeet Rautatiet

Rataverkko

Kemin Satama Oy ylläpitää satama-alueen rautateitä, Väyläviraston raideyhteys johtaa satama-alueelle ja suoraan varastoihin. Kemin Satama Oy:n palvelupaikkakuvauksessa kuvataan rataverkko ja sille pääsy, ratakapasiteetin jako, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut sekä perusteet ratamaksun määräytymiselle.

Rataverkon verkkoselostus
Palvelupaikan kuvaus

Väylävirasto tiedottaa rataverkon palveuiden tarjonnasta ja palvelupaikan kuvauksen tuottamisesta internetsivuillaan. Tiedotteesta löytyy RailNetEuropen julkaisema palvelupaikkakuvauksen mallipohja suomeksi ja englanniksi.