Liikenne Liikkuminen satamassa

Satama-alueella liikkuminen on luvanvaraista ja edellyttää aina Kemin Satama Oy:n myöntämää automaattisen kulunvalvontajärjestelmän mukaista kulkulupaa. Ilman pätevää syytä satama-alueella liikkuminen on kielletty.

Kulkulupia satama-alueelle myönnetään Ajoksen satama-alueen portilla sijaitsevasta porttivalvomosta, valvomo on avoinna arkisin klo 6.00 – 16.00. Muina aikoina lupia myöntävät satamavalvojat puh. +358 40 548 2065. Lupaa voi hakea myös sähköisesti täältä.

Saapuminen satama-alueelle

Ajoneuvon tunnistaminen satama-alueen portilla tapahtuu joko rekisterikilvestä, tai satamavalvojan myöntämän etätunnisteen avulla (työmaa-ajoneuvot, työkoneet, viranomaiset jne). Tunniste on hankittavissa Kemin Satama Oy:n porttivalvomosta Ajoksesta täyttämällä asianmukaiset lomakkeet.

Noudata satama-aluetta lähestyttäessä nopeusrajoituksia ja ajo-ohjeita. Hiljennä vauhtia ja aja puomille, näin tunnistuspisteen kamera ehtii lukea ajoneuvon rekisterikilven tai reagoida etätunnisteeseen. Kamera lukee parhaiten puhdistetun rekisterikilven, joten etenkin talvella rekisterikilpi kannattaa puhdistaa lumesta ennen tunnistuspisteelle ajamista.

Jos tunnistautuminen ei onnistu, seuraa portin liikennevalojen vihreää nuolta, joka opastaa kiertämään oikealla sijaitsevalle parkkipaikalle. Ota sitten yhteyttä satamavalvojiin joko käymällä valvomossa tai soittamalla +358 40 548 2065.

Satama-alueelle ei saa ajaa edellä tai perässä ajavan ajoneuvon tunnistautumisella! Kun portti avautuu edellä ajavalle ajoneuvolle, hiljennä vauhtia tunnistuspisteellä niin, että kamera ehtii lukea myös sinun ajoneuvosi tunnistetiedot ja jatka matkaasi vasta sen jälkeen.

Liikkuminen satama-alueella

Satama-alueella liikuttaessa on käytettävä CE -merkittyä, näkyvää huomiovaatetusta. Suojakypärää on käytettävä laiturialueella, sekä liikuttaessa tai työskenneltäessä alueella, jossa on päähän kohdistuvan iskun vaara. Turvakenkien käyttö on suositeltavaa. Nopeusrajoitus satama-alueella on 30km/h ja satama-alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja määräyksiä.

Satama-alueella pysäköinti on sallittua vain erikseen merkityillä pysäköintipaikoilla. Huomiothan työkoneet alueella liikkuessa ja väistä tarvittaessa, noudata erityistä varovaisuutta liikkuessasi lähellä varastojen kulmia ja oviaukkoja. Satama-alueella on myös junaraiteiden ylityksiä, joita ei ole merkitty erillisin varoituslaittein. Näissä kohdin tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, sillä raiteilla liikkuva juna ei väistä muuta liikennettä.

Pyörällä tai jalan liikuttaessa ympäristöön tulee kiinnittää erityistä huomiota, pyöräilijää tai jalankulkijaa on vaikea havaita isoista työkoneista. Pyörällä tai jalan liikuttaessa on käytettävä asianmukaista CE-merkittyä, näkyvää huomiovaatetta. Ethän kulje satama-alueella kännykkä korvalla!