Palvelut

Kemin Satama Oy tarjoaa laadukkaita palveluja joustavasti, asiakkaan tarpeet huomioiden. Monipuoliset lastausmahdollisuudet tekevät Kemistä sopivan vienti- ja tuontisataman kaikenlaisille lasteille. Tiheän linjaliikenteen lisäksi Kemin satama palvelee vakaalla ammattitaidolla myös raskasta kaivosteollisuutta ja vaativia projektilasteja.

Kemin Satama Oy tarjoaa ammattitaitoisia palvelujaan erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Aidatulla ja vartioidulla satama-alueella on runsaasti varastotilaa ja erilaisia kenttäalueita niin lyhyeen kuin pidempiaikaiseenkin varastointiin.

Kemin Satama Oy tuottaa laadukkaita satama- ja alusliikennepalveluja, sekä ISPS-koodiston mukaisia kulunvalvonta- ja turvapalveluja. Lisäksi satamayhtiö huolehtii myös sataman alueiden ja laitureiden kunnossapito- ja rakennustöistä, sekä teiden, rautateiden ja sataman omistamien rakennusten kunnossapidosta ja huollosta.

Kemin Satama Oy:n tehtäviin kuuluvat myös hallinnolliset tehtävät. Satamayhtiön toimintaa ohjaa turvallisuus-, laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmistä koostuva toimintajärjestelmä, jota koko organisaatio on sitoutunut noudattamaan. Hallintopalveluista, kuten sataman kehittämisestä, markkinoinnista ja asiakkuuksista sekä sataman viranomaistoiminnoista vastaa Satamatoimisto puh. +358 16 258 103.