Ohjeet ja lomakkeet Jätehuolto

Kemin Satama Oy:n jätehuolto

Kemin Satama Oy vastaa satama-alueen perusjätehuollon ja alusliikenteen jätehuollon lisäksi omien kiinteistöjensä jätehuollosta. Satamasta löytyy jätepisteitä Ajoksen satamasta ja öljysatamasta. Jätepisteet sijaitsevat satamissa laitureiden välittömässä läheisyydessä.

Perämeren ja koko Itämeren vesistö on erittäin herkkää haavoittuvaa. Kemin Satama Oy suojelee omalta osaltaan Itämerta huolehtimalla, että alusten ja sataman alueen toimijoiden jätteet päätyvät niille kuuluville paikoille. Satama edellyttää, että satama-alueella noudatetaan Kemin Satama Oy:n jätehuolto-ohjetta. Jätehuolto-ohjeiden rikkoja on korvausvelvollinen kaikista Kemin Satamalle ohjeen rikkomisesta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista.

Jätteiden vastaanottopisteissä jätteet lajitellaan jäteastioihin. Vastaanottopisteissä on ohjetaulut, jotka opastavat jätteiden lajittelussa, ja jäteastioihin on merkitty, millaista jätettä säiliöön saa laittaa. Lisätietoa löytyy myös Kemin Satama Oy:n jätehuolto-ohjeista ja jätehuoltosuunnitelmasta, tarvittaessa myös satamavalvojat neuvovat jätteiden lajittelussa.

Jätehuolto-ohje

Jäteasemat kartalla

jätehuoltosuunnitelma

Alusjäte

Suomen lainsäädännön mukaan aluksen päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön on annettava tulosatamaan aluksesta peräisin olevia jätteitä ja lastijäämiä koskeva Traficomin vahvistama ilmoitus vähintään 24h ennen satamaan saapumista tai mikäli matka-aika on vähemmän kuin 24h, välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä. Alusten on jätettävä kaikki aluksesta peräisin olevat jätteensä ja lastijätteensä lajiteltuna satamassa sijaitseviin jätteiden vastaanottopisteisiin.

Nestemäinen jäte

Nestemäinen jäte on toimitettava satamavalvojille suljetussa, tiiviissä ja kestävässä astiassa, johon on merkitty selkeästi mitä astia sisältää ja mistä aluksesta se on peräisin.

Vaarallinen jäte

Kemin satamassa on vaaralliselle jätteelle yksi jätepiste. Vaarallista jätettä otetaan vastaan vain tilauksesta, tilaus tehdään satamavalvojille viimeistään 24h ennen toimitusajankohtaa. Vaarallisia jätteitä ovat mm. akut, loisteputket, paristot, kemikaalit sekä muu nestemäinen jäte.

Lääkejäte

Aluksilta tuleva lääkejäte toimitetaan lajiteltuna ja huolellisesti pakattuna joko aluksen asiamiehelle (agentille) tai satamavalvojille. Lääkejätepaketin mukana tulee olla aluksen kapteenin allekirjoittama luettelo paketin sisällöstä.

Aluksen käymälävedet

Käymäläjäteveden jättämisestä ilmoitetaan satamavalvojille 24h ennen jättöä. Kemin Satamassa alusten jätevesien purkupaikat sijaitsevat Ajoksessa 2- ja 3- laitureilla.

Jätehuoltohinnasto

Kemin Satama Oy perii kaikilta satamassa käyviltä aluksilta jätemaksun. Jätemaksua ei kuitenkaan peritä aluksilta, joille Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt vapautuksen lakisääteisestä jätteiden jättöpakosta

Jätehuoltomaksuna veloitetaan muiden kuin ongelmajätteiden osalta:

jätemaksu                                                                                 0,14 €/ aluksen nettotonni

kuitenkin niin, että pienin perittävä maksu on         60,00 €/alus.

Jos varustamo/alus ei saa vapautusta öljyisten jätteiden jättöpakosta ja siten maksusta, peritään aluksesta öljyisten jätteiden maksua:

öljyisten jätteiden jätemaksu                                             0,33 €/nt

kuitenkin niin, että pienin perittävä maksu on          240,00 €/alus

Jos jätettävän öljyisen jätteen määrä on yli 20 tn, ylimenevän osan laskutus tapahtuu todellisten kustannusten mukaan. Jos alus on saanut vapautuksen jättöpakosta, mutta jättää satamaan öljyisiä jätteitä, satama perii todelliset kustannukset jätetyn öljyisen jätteen käsittelystä ja kuljetuksesta

Jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä

Jukka Kotajärvi
Liikennepäällikkö
puh. +358 40 504 0466
jukka.kotajarvi@keminsatama.fi

Satamavalvojat 24 h
puh. +358 40 548 2065