Ohjeet ja lomakkeet Jätehuolto

Kemin Satama Oy:n jätehuolto

Kemin Satama Oy vastaa satama-alueen perusjätehuollon ja alusliikenteen jätehuollon lisäksi omien kiinteistöjensä jätehuollosta. Satamasta löytyy jätepisteitä Ajoksen satamasta (mukaan lukien Öljysatama ja Sampo-laituri), Veitsiluodon satamasta ja Kalasatamasta. Jätepisteet sijaitsevat satamissa laitureiden välittömässä läheisyydessä, Kalasatamassa sekä Ajoksessa myös Satamatalolla.

Perämeren ja koko Itämeren vesistö on erittäin herkkää haavoittuvaa. Kemin Satama Oy suojelee omalta osaltaan Itämerta huolehtimalla, että alusten ja sataman alueen toimijoiden jätteet päätyvät niille kuuluville paikoille. Satama edellyttää, että satama-alueella noudatetaan Kemin Satama Oy:n jätehuolto-ohjetta. Jätehuolto-ohjeiden rikkoja on korvausvelvollinen kaikista Kemin Satamalle ohjeen rikkomisesta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista.

Jätteiden vastaanottopisteissä jätteet lajitellaan jäteastioihin. Vastaanottopisteissä on ohjetaulut, jotka opastavat jätteiden lajittelussa, ja jäteastioihin on merkitty, millaista jätettä säiliöön saa laittaa. Lisätietoa löytyy myös Kemin Satama Oy:n jätehuolto-ohjeista ja jätehuoltosuunnitelmasta, tarvittaessa myös satamavalvojat neuvovat jätteiden lajittelussa.

Ajoksen sataman jätehuolto-ohje

Veitsiluodon sataman jätehuolto-ohje

jätehuoltosuunnitelma

Kuuleminen jätehuoltosuunnitelmasta 11.5. – 2.6.2023

Merenkulun ympäristönsuojelulain (669/2021) 9 luvun 5 §:n mukaan sataman pitäjän on laadittava jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden eli alusjätteiden jätehuollon järjestämisestä satamassa. Merenkulun ympäristönsuojelulaki on muuttunut ja Kemin satama Oy:n jätehuoltosuunnitelma on päivitetty, nyt laadittu jätehuoltosuunnitelma korvaa vuonna 2017 laaditun jätehuoltosuunnitelman.

Uusi jätehuoltosuunnitelma on pidettävä nähtävillä 14 vuorokauden ajan. Kemin Satama Oy:n jätehuoltosuunnitelma on nähtävillä 11.5 -2.6.2023, luonnos on luettavissa alla olevasta linkistä. Luonnoksesta on mahdollisuus lausua mielipiteensä sen nähtävillä olon ajan, mahdolliset kommentit tulee toimittaa Kemin Satama Oy:n liikennepäällikkö Jukka Kotajärvelle 2.6.2023 mennessä joko sähköisenä osoitteeseen:
jukka.kotajarvi@keminsatama.fi

Tai kirjepostilla:
Kemin Satama Oy
Ajoksentie 748
94900 Kemi

Otsikkoon/kuoreen tunniste ” Kemin sataman jätehuoltosuunnitelma”

jätehuoltosuunnitelma (luonnos)

Alusjäte

Suomen lainsäädännön mukaan aluksen päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön on annettava tulosatamaan aluksesta peräisin olevia jätteitä ja lastijäämiä koskeva Traficomin vahvistama ilmoitus vähintään 24h ennen satamaan saapumista tai mikäli matka-aika on vähemmän kuin 24h, välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä. Alusten on jätettävä kaikki aluksesta peräisin olevat jätteensä ja lastijätteensä lajiteltuna satamassa sijaitseviin jätteiden vastaanottopisteisiin.

Nestemäinen jäte

Nestemäinen jäte on toimitettava satamavalvojille suljetussa, tiiviissä ja kestävässä astiassa, johon on merkitty selkeästi mitä astia sisältää ja mistä aluksesta se on peräisin.

Vaarallinen jäte

Kemin satamassa on vaaralliselle jätteelle yksi jätepiste. Vaarallista jätettä otetaan vastaan vain tilauksesta, tilaus tehdään satamavalvojille viimeistään 24h ennen toimitusajankohtaa. Vaarallisia jätteitä ovat mm. akut, loisteputket, paristot, kemikaalit sekä muu nestemäinen jäte.

Lääkejäte

Aluksilta tuleva lääkejäte toimitetaan lajiteltuna ja huolellisesti pakattuna joko aluksen asiamiehelle (agentille) tai satamavalvojille. Lääkejätepaketin mukana tulee olla aluksen kapteenin allekirjoittama luettelo paketin sisällöstä.

Aluksen käymälävedet

Käymäläjäteveden jättämisestä ilmoitetaan satamavalvojille 24h ennen jättöä. Kemin Satamassa alusten jätevesien purkupaikat sijaitsevat Ajoksessa 3- ja 4- laitureilla.

Jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä

Jukka Kotajärvi
Liikennepäällikkö
puh. +358 40 504 0466
jukka.kotajarvi@keminsatama.fi

Satamavalvojat 24 h
puh. +358 40 548 2065

Jätepisteiden sijainti kartalla

Ajoksen jätepisteet

Veitsiluodon jätepisteet