Palvelut Satamajäänmurto- ja hinauspalvelut

Kemin satamassa jäänmurrosta ja hinauspalveluista vastaa Arctia Karhu Oy.

Kemin satamassa käy vuosittain noin 500 laivaa, laivakäynnit jakautuvat kohtuu tasaisesti ympäri vuoden. Pohjoisessa meri on talvella pitkään jäässä, ja onkin erittäin tärkeää, että satama pystyy tarjoamaan omia jäänmurto- ja hinauspalveluita aluksille.

Kemin satamissa ympärivuotinen sujuva meriliikenne on haluttu varmistaa yhteistyöllä luotettavan palveluntarjoajan kanssa. Kemissä hinaus- ja jäänmurtotoiminnasta vastaa Arctia Karhu Oy, joka hoitaa myös Tornion Röytän sataman jäänmurto- ja avustuspalvelut. Perämerellä Arctia Karhulla on käytössään uusi satamajäänmurtaja M/S Ahto, sekä M/S Jääsalo ja M/S Ulla.

Arctia Karhu aluksineen operoi pääasiallisesti Kemin Satama Oy:n hallinnoimilla vesialueilla, ja Liikenneviraston ylläpitämillä meriliikenteen pääväylillä alusten liikkumisesta huolehtii Arctia Icebreaking Oy.