Palvelut Satamajäänmurto- ja hinauspalvelut

Kemin satamassa jäänmurrosta ja hinauspalveluista vastaa Arctia Karhu Oy.

Kemin satamassa käy vuosittain noin 500 laivaa, laivakäynnit jakautuvat melko lailla tasaisesti ympäri vuoden. Pohjoisessa meri on talvella pitkään jäässä, ja onkin erittäin tärkeää, että satama pystyy tarjoamaan omia jäänmurto- ja hinauspalveluita aluksille.

Kemin satamissa ympärivuotinen, sujuva meriliikenne on haluttu varmistaa yhteistyöllä luotettavan palveluntarjoajan kanssa. Kemissä hinaus- ja jäänmurtotoiminnasta vastaa Arctia Karhu Oy, joka hoitaa myös Tornion Röytän sataman jäänmurto- ja avustuspalvelut. Perämerellä Arctia Karhulla on käytössään uusi satamajäänmurtaja M/S Ahto, sekä hinaajat M/S Jääsalo ja M/S Ulla.

Arctia Karhu aluksineen operoi pääasiallisesti Kemin Satama Oy:n hallinnoimilla vesialueilla, ja Liikenneviraston ylläpitämillä meriliikenteen pääväylillä alusten liikkumisesta huolehtii Arctia Icebreaking Oy.

Tilaaminen

Hinaus- ja avustuspalvelut tilaa yleensä luotsi tai aluksen meklari.

Palveluista voi tiedustella myös Arctia Karhun yhteyshenkilöiltä joiden tiedot löytyvät täältä.

Hinnasto

Arctia Karhun uudet, 15.11.2020 voimaan tulleet hinnat aluskohtaisesti:

Ahto

Jääsalo

Ulla