Liikenne

Kemin sataman kautta kulkee monenlaista tavaraa. Erinomaisten liikenneyhteyksiensä ansiosta Kemistä on helppo tuoda ja viedä tavaraa niin meritse, maanteitse kuin rautateitsekin.

Kemin sataman vahvuutena on sen logistisesti erinomainen sijainti Pohjois-Suomen, pohjoisen Skandinavian ja Pohjois-Kalotin solmukohdassa. Satama sijaitsee Meri-Lapissa, johon on keskittynyt isoja teollisuuden yrityksiä. Alueen teollinen keskittymä on ainutlaatuinen myös koko Suomen mittakaavassa, se tuottaa noin 2/3 koko Lapin bruttokansantuotteesta ja noin 8 % koko Suomen viennistä. Lisäksi satama palvelee muun muassa Suomen, Ruotsin, Norjan ja osin myös Venäjän pohjoisosien kaivosteollisuuden tarpeita.

Kemin satama tarjoaa nopean ja sujuvan reitin erilaisille vienti- ja tuontikuljetuksille. Monipuolinen laivaliikenneverkosto sekä hyvät logistiset yhteydet myös maanteitse ja rautateitse takaavat toimivan kuljetusketjun kaikenlaiselle lastille.