Satama Tietosuoja

Tietosuojalausunto

Rekisterinpitäjä

Kemin Satama Oy (jäljempänä Kemin Satama)
Ajoksentie 748
94900 Kemi
Y-tunnus 2446426-4

Tietosuoja

Kemin Satama ei kerää eikä hallitse henkilökohtaisia tietoja muuhun kuin omaan toimintaansa. Kerätyt tiedot voidaan päivittää tai poistaa lakeja ja säädöksiä noudattaen milloin tahansa.
Kemin Satama ei luovuta henkilötietoja eteenpäin. Tietojen käsittely tapahtuu asianmukaisesti viranomaismääräyksiä ja henkilötietolainsäädäntöä noudattaen.

Luovutettuja henkilötietoja käytetään:
Työntekijärekistereihin
Kirjanpito-, laskutus- ja tilintarkastustoimiin.
Turvallisuus- ja oikeudellisuustarkoituksiin
Yhteistyö- ja asiakassuhteiden ylläpitoon
Asiakastiedotetarkoituksiin

Linkit

Kemin Sataman internetsivuilla on linkkejä kolmansien osapuolten sivuille. Kemin Satama ei ole vastuussa näiden sivujen tietosuojasta, sisällöstä tai tietojen oikeudellisuudesta.
Lue myös:

Tietosuojaseloste – internetsivut
Tietosuojaseloste – asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste – kulunvalvontarekisteri
Tietosuojaseloste – kameravalvonta
Tietosuojaseloste – työnhakijat