Palvelut Kulunvalvonta

Kemin Satama Oy noudattaa Kansainvälisen Merenkulkujärjestö IMO:n ISPS-koodin mukaisia turvallisuusmääräyksiä. Liikkuminen satama-alueella on luvanvaraista ja edellyttää Kemin Satama Oy:n myöntämää automaattisen kulunvalvontajärjestelmän mukaista kulkulupaa. Satamaan pyrkivien ja siellä liikkuvien henkilöiden on pyydettäessä voitava esittää henkilöllisyystodistus ja syy satamassa liikkumiseen.

Kemissä sataman alue- ja kulunvalvonnasta vastaavat Kemin Satama Oy:n satamavalvojat. Valvojat myös myöntävät kulkuluvat satama-alueille.

Kulkulupaa voi hakea Ajoksen sataman porttitoimistolta satama-alueelle saavuttaessa. Lupia voi tiedustella myös puhelimitse satamavalvojilta. Kulkulupaa on mahdollista hakea myös sähköisesti jo ennen satamavierailua täyttämällä ja lähettämällä kulkulupahakemus verkossa, lupaa voi hakea täältä.

Kulunvalvonta- ja kulkulupa-asioissa ota yhteyttä

Satamavalvojat 24 h
puh. +358 40 548 2065
satamavalvojat@keminsatama.fi