Ohjeet ja lomakkeet Tulityöluvat

Tulityöluvat

Kaikkiin Kemin sataman alueella tehtäviin tulitöihin on haettava lupa Kemin Satama Oy:ltä.

Sataman alueella tehtäviin tulitöihin on haettava lupa Kemin Satama Oy:ltä. Samalla on tehtävä ilmoitus työn kohteesta, laajuudesta ja kestosta. Tulityön tekijällä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Tulityökortti on määräajan voimassa oleva todistus hyväksytysti suoritetusta tulityökoulutuksesta.

Myös aluksen päällä tehtävistä tulitöistä on tehtävä ilmoitus Kemin Satama Oy:lle. Aluksen päällä tehtävät tulityöt tehdään aluksen tulityömenettelyn mukaan, ja niistä vastaa aluksen päällikkö.

Tulityölupa myönnetään Kemin sataman porttitoimistolla 24/7. Virka-aikana (ma-pe 8.00-16.00) lupia myöntää myös satamamestari.

ATEX -työlupia voi tiedustella satamamestarilta.

Tulityölupa-asioissa ota yhteyttä

Porttitoimisto 24 h
puh. +358 40 356 3410
satamavalvojat@keminsatama.fi

Eero-Pekka Svärd
Satamamestari

puh. +358 40 648 2728
eero-pekka.svard@keminsatama.fi

ATEX-lupa-asioissa ota yhteyttä

Eero-Pekka Svärd
Satamamestari

puh. +358 40 648 2728
eero-pekka.svard@keminsatama.fi