Palvelut Aluspalvelut

Kemin Satama tarjoaa satamassa asioiville aluksille monipuolisia palveluita. Aluspalveluista Kemissä vastaavat ammattitaitoiset satamavalvojat ympäri vuorokauden.

Sataman aluspalvelut

Alusten kiinnitys ja irrotus

Kiinnitys-, irrotus- ja siirtopalvelut ovat saatavilla 24/7 ja ne tilataan satamavalvojilta.

alusten Vedenanto

Vedenantopalvelu on saatavilla 24/7. Tilaus vedestä tehdään satamavalvojille hyvissä ajoin ennen aluksen saapumista satamaan.

Sähköä aluksille

Kemin satamassa on tarjolla maasähköliitäntä alusten käyttöön. Sähkö aluksille tilataan satamavalvojilta.

alusten Jätehuolto

Kemin sataman jätehuolto-ohjeet opastavat jätteiden oikeaan käsittelyyn. Lisätietoja ja apua ongelmatilanteissa saa satamavalvojilta.

Jätehuolto-ohje

Jäteasemat kartalla

Itämerellä sijaitsevilla satamilla on käytössä No Special Fee -maksujärjestelmä, jonka mukaisesti aluksilta veloitetaan jätemaksu riippumatta siitä jättääkö alus jätettä satamaan vai ei. Kemin satamassa aluksilta peritään jokaisella käyntikerralla hinnaston mukainen jätehuoltomaksu.

No Special Fee -tiedote (englanniksi)

Aluspalveluihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Satamavalvojat 24 h
puh. +358 40 548 2065
satamavalvojat@keminsatama.fi

Eero-Pekka Svärd
Satamamestari

puh. +358 40 648 2728
eero-pekka.svard@keminsatama.fi