Työkykyä ketterästi

Syksyllä alkanut, Kevan kehittämisrahaa saanut Kemin Satama Oy:n ja Kemin kaupungin yhteinen työkyvyn kehittämishanke on lähtenyt hyvin käyntiin.

Työkyvyn kehittämistä ketterästi-hanke toteutetaan yhteistyökumppani ParaVita Oy:n erilaisin valmennusmenetelmin, ja syksyn aikana onkin ehditty tavata sekä lähivalmennuksen merkeissä Kemissä että osallistua valmennuspäivään etäyhteyksin.

Valmentaja Mari Blomqvist (ParaVita Oy) kertoo, kuinka yhteisvalmennus on edennyt: ”Kemin Sataman ja Kemin kaupungin Elinvoima-yksikön työkyvyn kehittämisen hankkeemme on hyvässä vauhdissa! Kokonaisuuteen kuuluu esihenkilöiden valmennusprosessi sekä koko henkilöstöä aktivoivat hyvinvointihaasteet. Meidän valmentajien näkökulmastamme kokonaisuus on onnistunut, kun pystymme tarjoamaan tavoitteita vastaavia sisältöjä ja tukemaan sisältöjen viemistä osallistujien arkeen. Olemme huomanneet, että ryhmällä on todella suuri vaikutus muutoksen onnistumiseen.”

”Uuden toimintatavan sisäistäminen vaatii toistoa. Siksi me valmentajina keskitymme muistuttamaan, hellästi tuuppimaan ja kannustamaan osallistujia pitämään valmennuksen teemoja – valmentavaa johtamisotetta ja kokeilukulttuuria – joka päivä mukana arjen tekemisessä. Valmennuksessa ollaan siis mukana joka päivä, ei vain silloin, kun kohdataan koko ryhmän kesken”, Blomqvist jatkaa.

”Kemin Satama Oy:lle henkilöstö on tärkein voimavara ja henkilöstön hyvinvointiin halutaan panostaa. Hankkeen avulla haluamme haastaa työntekijöitä kehittämään omaa hyvinvointiaan ja auttaa uusien ajattelumallien ja toimintatapojen löytämisessä” kertoo Kemin Satama Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio.

 


Valmentajat Mari Blomqvist ja Marianne Heikkilä

Lisää artikkeleita