Sataman vuosi alkanut lupaavasti

Vuosi 2022 on alkanut Kemin Satama Oy:n kannalta lupaavasti. Liikennevirrat jatkavat vahvoina ja sataman laajennushanke etenee aikataulussaan.

-Luonnollisesti Stora Enson Veitsiluodon tehtaan sulkemista seurannut paperin viennin loppuminen ja paperin täyteaineiden tuonnin väheneminen näkyvät meillä negatiivisina tekijöinä, sanoo Kemin Satama Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio ja jatkaa: – Positiivista on metallirikasteiden kasvava liikenne ja satamaa kohtaan lisääntynyt mielenkiinto asiakkaiden keskuudessa.

-Sataman historian suurin laajennushanke tulee lähivuosina näkymään haasteena yrityksen taloudessa, mutta hankkeen valmistuttua ja Metsä Fibren Kemin uuden biotuotetehtaan käynnistyttyä tilanne kohenee huomattavasti, kertoo talous- ja markkinointipäällikkö Hannu Tikkala. – Tulevana kesänä sataman kautta kulkee monenlaista mielenkiintoista lastia, yhtenä merkittävänä aiemmiltakin kesiltä tutut uusiutuvaan energiaan liittyvät kuljetukset, Tikkala lisää ja Rautio jatkaa: – Vaikka sataman suurin operaattori Kemi Shipping keskittyykin uuden omistajansa Metsä Groupin tarpeisiin, löytyy satamasta muita laadukkaita palveluja tarjoavia operaattoreita. Tavaroiden kuljetus Kemin sataman kautta onnistuu siis samalla tavalla kuin tähänkin asti.

Sataman digitalisointi etenee myös suunnitellusti, ja se nähdäänkin yhtenä tärkeimmistä tulevaisuuden kilpailukykyä tuovista mahdollisuuksista. Digitalisoinnin avulla muun muassa luodaan parempaa tilannetietoisuutta koko sataman käyttöön sekä varmistetaan sataman toimintakyky myös mahdollisissa yhteiskunnan poikkeusoloissa. – Digitalisointiprojekti on edennyt suunnitellusti, fyysisessä rakentamisessa on jo paljon saatu valmiiksi, Kemin Satama Oy:n digitalisointiprojektin projektipäällikkö Ritva Torikka valaisee projektin kulkua.

Lisää artikkeleita