Öljysatamassa parannetaan paloturvallisuutta.

Kemin Satama Oy parantaa Öljysataman paloturvallisuutta lisäämällä palovesipumppaamon kapasiteettia. Yhtiö on käynyt alkusyksyn neuvotteluja BBLogisticsin rakentaman palovesipumppaamolautan ostamisesta ja neuvotteluissa on nyt päästy sopimukseen.

BBLogistics aloitti syksyllä 2020 oman palovesipumppaamon rakentamisen Kemin satamaan, satamassa jo olemassa olevan pumppaamon lisäksi. Pumppaamo rakennettiin lautalle ja se yhdistettiin Öljysataman sammutusjärjestelmään. ”Halusimme taata turvallisen toimintaympäristön työntekijöillemme sekä antaa asiakkaillemme täyden luottamuksen toimintaamme. Pumppaamon rakentaminen mahdollisti meille suurien nestetuote-erien purkamisen säiliöihimme” BBLogisticsin Kemin aluepäällikkö Antti Vihavainen toteaa.

”Kemin Satama Oy kehittää Öljysatamaa vastaamaan nykypäivän nopeasti muuttuvia tarpeita ja kasvavaa kysyntää. Turvallisuus on meille erittäin tärkeää ja pumppaamolautta lisää jo olemassa olevan palovesipumppaamon kapasiteetti mahdollistaen nopeamman ja tehokkaamman toiminnan mahdollisissa onnettomuustilanteissa” Kemin Satama Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio sanoo ja jatkaa ”Viranomaisten hyväksymä, tehokas ja jo valmiiksi satamassa sijaitseva pumppaamo takaa Öljysataman kehittämisen ja turvallisen työnteon jatkumisen alueella ilman rakentamisvaiheen aiheuttamia häiriöitä”.

”Palovesipumppaamo tuottaa vettä tulipalojen sammutukseen sekä sammutusjärjestelmälle sammutusvaahdon tuottamiseen. Onnettomuustilanteessa pumppaamo tuo lisäkapasiteettia alueella jo olemassa olevaan sammutusjärjestelmään ja mahdollistaa tehokkaan pelastustyön käynnistämisen välittömästi” kertoo BBLogisticsin turvallisuuspäällikkö Rauno Tamm.


Öljysataman uusi palovesipumppaamolautta.


BBLogisticsin aluepäällikkö Antti Vihavainen, BBLogisticsin toimitusjohtaja Kim Lindström ja Kemin Satama Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio matkalla sopimusneuvotteluihin.

Lisää artikkeleita