Kemin satama valmiina uuteen vuoteen

Alkanut vuosi tuo paljon uutta Kemin satamaan, kun sataman historian suurin hanke etenee aikataulussa ja valmistuu loppukesästä 2023.

Uuden, yli 400 metriä pitkän laiturin sekä satama-altaan ja Kemin väylän syväyksen myötä satama voi tarjota asiakkailleen kustannustehokkaampia ja entistäkin monipuolisempia palveluita.

Kemin Satama Oy:llä on suunnitteilla ja meneillään myös erilaisia projekteja kuten uusiutuvan energian hankkeita sekä iso digitalisaatioprojekti, jossa muun muassa parannetaan turvallisuutta ja rakennetaan sataman oma privaattiverkko. Satamaan valmistuu myös uusia varastokenttiä, uuden laiturin viereen valmistuu 20 hehtaarin kenttä ja Ajoksentien varteen rakennetaan 3 hehtaarin varastoaluetta.

Viime kesänä sataman kautta kulki monenlaista projektilastia, kuten kookkaita tuulimyllyjä ja Metsä Fibren uuden biotuotetehtaan osia, joista osa oli poikkeuksellisen suuria. – Poikkeuksellisen suurien osien kuljetuksien sovittaminen sataman muuhun toimintaan oli välillä haastavaa, mutta yhteistyöllä rautaisten ahtaus- ja kuljetusalan ammattilaisten kanssa kaikki sujui hyvin. Projektilaivaukset myös todensivat Kemin sataman soveltuvuuden kaikenlaisen lastin kuljettamiseen, Kemin Satama Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio kertoo.

– Viime aikoina tietoomme on tullut huhuja, joiden mukaan Kemin satamasta ei ”nelostien” eli valtatie 8:n Simossa tehtävien parannustöiden jälkeen voisi enää kuljettaa tuulimyllyjä tai muitakaan projektilasteja. Tämä ei pidä paikkaansa, Simon tieparannukset eivät vaikuta Kemin sataman projektilaivauksiin, projektilastikuljetukset jatkuvat entiseen tapaan. Ainoastaan Simosta lähtevän Ranuantien reittejä kuljetusfirmat saattavat joutua miettimään uusiksi, Kemin Satama Oy:n talous- ja markkinointipäällikkö Hannu Tikkala sanoo ja jatkaa: – Projektilastien kulkuyhteydet Kemin satamaan ja sieltä maitse kohteeseen ovat yhdet Suomen selkeimmät, ehkä jopa kaikkein helpoimmat kulkea. Satamasta on suora, esteetön reitti valtatie E8:lle ja sitä kautta kaikkialle Suomeen, Skandinaviaan ja Pohjois-Kalottiin.

Lisää artikkeleita