Kemin Satama Oy:n toimitusjohtajan hakua on jatkettu

Kemin Satama Oy:n toimitusjohtajan hakua on yhtiön hallituksen päätöksellä jatkettu. Hakukriteerit ovat samat kuin aiemmassa haussa (ilmoitus nähtävissä alla), ja aiemmin lähetetyt hakemukset huomioidaan myös jatketussa haussa. Jatkettu haku päättyy 19.8 klo 15:55.

Kemin Satama Oy on EU:n pohjoisin yleissatama, jonka omistaja on Kemin kaupunki ja jonka palveluksessa on noin 20 työntekijää, liikevaihto on 7 M€ ja tase 43 M€. Useat Pohjois-Suomen teollisuuden suurhankkeet avaavat kehitysnäkymiä, joiden hoitamiseen on haussa

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalta edellytetään korkeakoulututkintoa, työkokemusta logistiikan tai teollisuuden esimiestehtävistä, sekä näyttöä liiketoiminnan tuloksellisesta johtamisesta. Toimitusjohtaja puhuu ja kirjoittaa sujuvasti ainakin suomea ja englantia.

Tehtävän hoitamisessa eduksi luetaan strategiaosaaminen, vahvat verkostot alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä itsenäinen työskentelyote. Esimiehenä toimitusjohtaja on innostava ja keskusteleva.

Tehtävä on otettava vastaan syksyllä 2019. Hakemukset referensseineen ja palkkatoiveineen pyydetään lähettämään 22.7.2019 mennessä osoitteeseen Ajoksentie 748, 94900 Kemi, kuoreen merkintä ”Toimitusjohtaja”.

Lisätietoja www.portofkemi.fi ja Kemin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Ikäläinen, puh. 045-110 9206 ja jukka.ikalainen@kemi.fi

 

Lisää artikkeleita