Kemin Satama Oy:lle Euroopan Unionin CEF-tukea

Kemin Satama Oy on saanut Euroopan Unionin CEF-tukea hankkeeseen ”Improving safe maritime access, port infrastructure and connectivity of a remote region, Kemi, Finland – 21-FI-TG-ARCTIC ACCESS”.

Hanke sisältää meriyhteyden ja satamainfrastruktuurin turvallistamiseen ja parantamiseen sekä maa- ja meriliikenteen yhteyksien parantamiseen. EU:n myöntämän rahoituksen tavoite on turvata pohjoisen teollisuuden kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia.

Kemin satamassa iloitaan EU:n rahoituspäätöksestä ja Euroopan Unionin pohjoisimman yleissataman kehittämisen tärkeyden tunnistamisesta osana kattavaa TEN-T verkostoa. Kemin Satama Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio luonnehtii myönteistä rahoituspäätöstä Kemin Satama Oy:n työvoitoksi ja kiittää koko henkilöstöä asian eteen tehdystä ansiokkaasta työstä. Päätös antaa uskoa koko Pohjois-Suomen talouselämälle ja sitä tukevien logististen solmupisteiden pitkäjänteiselle kehittämiselle kansalliset huoltovarmuusnäkökohdat huomioiden.

Tukihakemusta on valmisteltu Kemin Satama oy:ssä viime syksystä lähtien. Hakemus jätettiin Euroopan Unionille yhdessä Kemin meriväylän ruoppauksesta vastaavan Väyläviraston kanssa. Hakemuksen teossa molempia hakijaosapuolia avusti konsulttiyhtiö Wega.

Lisätietoja:

Kemin Satama Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio, +358 50 3693 095, +358 40 8441 350, markku.rautio@keminsatama.fi

Kemin Satama Oy:n talouspäällikkö Hannu Tikkala, +358 408344 953, hannu.tikkala@keminsatama.fi

 

Lisää artikkeleita