Kemin Satama Oy valmistautuu biotuotetehtaan vaatimiin investointeihin

Kemin kaupunginhallitus ja -valtuusto ovat myöntäneet lainan takauksen Kemin Satama Oy:lle Metsä Fibren Kemiin suunniteltuun biotuotetehtaan investointeja varten.

Kemin Satama Oy:n investointien alustava kustannusarvio on noin 43 miljoonaa euroa josta 80 %:lle haettiin Kemin kaupungin takausta. Kemin kaupunginhallitus puolsi takauspäätöstä jo aiemmin syyskuussa pitämässään kokouksessa, ja nyt myös kaupunginvaltuusto myönsi takauksen investoinnille.

– Investointi on iso suhteutettuna Kemin Satama Oy:n liikevaihtoon, mutta se on myös iso mahdollisuus joka hyödyntää Kemin ja Meri-Lapin lisäksi koko Lappia ja Pohjois-Kalottia. Metsä Fibren Kemin uusi biotuotetehdas tulee käyttämään Kemin satamaa pääasiallisen tuonti- ja vientisatamana. Investointi myös mahdollistaa entistä suurempien laivojen vierailun Kemissä ja tuo uusia mahdollisuuksia metsäteollisuuden lisäksi myös kaivosteollisuudelle, kertoo Kemin Satama Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio.

Investointi jakautuu kolmeen osaan; uuden, yli 400 metriä pitkän laiturin rakentamiseen, meri- ja tuloväylän sekä satama-altaan ruoppaamiseen sekä sataman infran rakentamiseen.

Lisää artikkeleita