Kemin Satama Oy ja Kemi Shipping Oy teettivät asiakastyytyväisyys-tutkimuksen

Kemin Satama Oy ja Kemi Shipping Oy teettivät kevään aikana yhteistyössä asiakastyytyväisyyskyselyn arvopohjaisen palvelun laadusta ja sen kehittämisestä. Kysely suoritettiin Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä ja siihen vastasi 20 sataman asiakasta ja yhteistyökumppania.

Kyselyn tulosten perusteella Kemin satama on hyvin vastuullinen, tehokas ja ketterä toimija. Etenkin sataman ympäristövastuuta kiitettiin. Yhteistyö satamassa toimii erinomaisesti ja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden toiveita kuunnellaan. Vastaajat myös kokivat, että sataman toiminta on saatu tehokkaaksi ja kompaktiksi. Satamassa liikkuminen ja asioiminen koettiin turvalliseksi, sataman myös koettiin ottavan turvallisuusasiat vakavasti. Vastaajien mielestä satamassa vallitsee avoin ilmapiiri ja palvelun laatu koettiin erinomaiseksi.

Myös parannettavaa löytyi. Operatiivista joustavuutta ja resurssien käytön tehokuutta tulisi osan vastaajien mielestä parantaa. Ja vaikka turvallisuus satamassa todettiin erinomaiseksi, ajo-ohjeiden noudattamiseen toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota. Sataman tulisi pitää enemmän huolta näkyvyydestään, nyt sen koettiin jäävän hieman heikoksi ja sataman toivottiinkin tulevan enemmän asiakkaan luo.

Kemin Satama Oy ja Kemi Shipping Oy kiittävät tutkimukseen osallistuneita. Kyselyn avulla yritykset saivat hyvää ja rakentavaa palautetta toimintansa kehittämiseen.

Pyrimme myös jatkossa olemaan luottamuksenne arvoisia!

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Markku Rautio, Kemin Satama Oy, puh. 040 844 1350
markku.rautio@keminsatama.fi  |  www.portofkemi.fi/

Toimitusjohtaja Kari Anttila, Kemi Shipping Oy, puh. 040 766 4872
kari.anttila@kemishipping.fi  |  www.kemishipping.fi/

 

Lisää artikkeleita