”Kemin satama on joustava ja turvallinen logistiikan kumppani”

Yritysmaailma -lehti esittelee Kemin satamaa.

Kemin Satama Oy:n kaikkien aikojen mittavin investointihanke etenee aikataulussaan. Toimitusjohtaja Markku Raution mukaan ensi vuoden elokuussa pitäisi olla kaiken valmista.

– Nyt on käynnissä satama-altaan ruoppaus ja laiturin rakentaminen. Samalla olemme parantaneet satama-alueen infraa turvallisuusnäkökulmasta uusimalla mm. portti- ja kamerajärjestelmät.

Satama-altaan ruoppaus, uuden laiturin rakentaminen ja tavarankäsittelyalueiden lisääminen sisältyvät yli 40 miljoonan euron investointikokonaisuuteen, jolla satama valmistautuu Metsä Groupin uuden biotuotetehtaan toiminnan alkamiseen. Väylävirasto vastaa väylän syventämisestä 10:stä 12 metriin.

– Sataman kehittäminen merkitsee entistä monipuolisempia palveluita ja kustannustehokkaampia kuljetuksia kaikille asiakkaille, Rautio kiteyttää.

Digipalvelut

Tilaa riittää

Ruoppauksessa kertyvästä maamassasta syntyy 20 hehtaaria uutta maa-aluetta laiturin ja syväväylän välittömään läheisyyteen. Alue tulee sataman asiakkaiden käyttöön. Sinne voidaan rakentaa katettua varastotilaa ja jopa pistoraide.

– Myös maa-alueen rakentaminen etenee suunnitellusti, Rautio toteaa.

– Tällä hetkellä alaa on 146 ha, parikymmentä hehtaaria syntyy uutta, ja Kemin kaupungilta saamme vielä vähän lisää aluetta. Tilaa siis riittää, joten esimerkiksi tuulivoimaloiden toimituksia pystymme käsittelemään vaivattomasti.

– Tuulivoimalaprojektien kuljetuksista meillä on runsaasti kokemusta usealta vuodelta. Sataman operaattoreista BB Logistics on hoitanut tuulivoimalakuljetuksia korkealla ammattitaidolla. Kemi Shipping Oy on nykyisin sataprosenttisesti Metsä Groupin omistuksessa ja keskittyy Metsä Groupin tuotteiden vientiin, mainitsee Markku Rautio.

– Väylän syventäminen 12 metriin palvelee hyvin kaivosteollisuuden tarpeita. Sijaintimme on toimialan kannalta erinomainen, Ruotsin suuntaan olemme aivan piikkipaikalla.

Häiriöiden sietokykyä ja kriisinkestävyyttä

Kemin Satama Oy on infrarakentamisen yhteydessä toteuttanut laajamittaista digitalisointia. Markku Rautio kertoo, että viemäriverkostoa uusittaessa on samalla vedetty valokaapeleita.

– Teemme satama-alueelle suljetun, kiinteän IP-verkon sekä langattoman verkon. Pyrimme luomaan verkosta sotilaskielellä sanottuna taistelunkestävän.

– Turvallisuusteema on kovasti noussut tapetille koronapandemian ja Ukrainan sodan takia, mutta meillä turvallisuusseikkoja on tarkasteltu jo pidempään, mainitsee Puolustusvoimista Kemin Satama Oy:n toimitusjohtajaksi vuoden 2020 alussa siirtynyt Rautio.

– Olen korostanut huoltovarmuutta, tietoverkkojen häiriönkestävyyttä ja oman toiminnan turvaamista. Olemme olleet näissä asioissa edelläkävijä.

Rautio muistuttaa, että täysimittaisen sodan ohella on olemassa muunkinlaisia yhteiskunnan häiriötiloja, niin sanottua harmaata aikaa, johon voi sisältyä esimerkiksi sähkökatkoja.

– Yhteiskunnan merkittäviin logistisiin keskuksiin kohdistuva kyberuhka ja tiedustelu eivät ole vähenemässä. Logistiikan solmukohdat ovat otollisia kohteita, kuten Ukrainassa on nähty.

– Viranomaisyhteistyö toimii meillä erinomaisesti. Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa Rajavartiolaitoksen, Tullin, poliisin ja Puolustusvoimien kanssa. Pidämme yhdessä tilannekuvaa yllä.

Jäänmurto isoille aluksille tulisi varmistaa

Kemin Satama on auki vuoden jokaisena päivänä, ympäri vuorokauden. Kemin Satama Oy tarjoaa luotettavia ja kustannustehokkaita satamapalveluita joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan. Satama on helposti saavutettavissa niin meritse, maitse kuin rautateitsekin.

Jatkuva merenkulku on yhteiskunnan elinehto. Huoltovarmuuteen liittyen Markku Rautio nostaa esille jäänmurto-ongelman, joka koskee Kemin lisäksi muitakin Perämeren satamia.

– Kemin satama on EU:n pohjoisin yleissatama, olosuhteet ovat arktiset. Laivojen koot ovat huomattavasti kasvaneet, yli 30 metriä leveä laiva ei ole enää harvinaisuus – varsinkaan sitten, kun Metsä Fibren biotuotetehdas aloittaa toimintansa. Väyläjäänmurtaja tekee kuitenkin vain 20 metriä leveää aukkoa. Isot alukset vaativat paljon enemmän jäänmurto- ja hinausvoimaa kuin pienet.

– Kun ajatellaan, kuinka merkittävä alue koko Perämeren kaari on Pohjois-Suomen ja -Ruotsin teollisuudelle ja jopa maiden bruttokansantuotteelle, tuntuu kummalliselta, että jäänmurtajat pysyttelevät Katajanokalla, Rautio ihmettelee.

– Toivon asiaan näkemystä valtiolta ja EU:lta. EU:ssa ei ole toistaiseksi ymmärretty sitä, että arktiset olosuhteet ulottuvat Perämerelle saakka.

Kustannuspaineita monesta suunnasta

Kustannusten yleinen nousu vaikuttaa myös satamatoimintaan.

– Kaikki on kallistunut, alkaen asfaltoinnista. Lisäksi EU:n Fit for 55 -ilmastopaketin ja muiden ilmastotavoitteiden vaatimukset vuosille 2023 ja -24 tarkoittavat sitä, että meidän on rakennettava uusia sähköjärjestelmiä laivoja varten. Olemme hyvällä polulla vaatimuksiin vastaamisessa, mutta investoinneista tulee kustannuksia, ja sähkönkin hinta on hyvin korkea, Markku Rautio kertoo.

– Kemin Sataman kaltaisille kuntaomisteisille satamille koituu kovia kustannuspaineita, joita ei ole helppoa siirtää asiakkailta perittäviin maksuihin.

Osaava henkilöstö laadun takeena

Kemin Satama Oy:n toiminnan kulmakiviä ovat turvallisuus, laatu ja joustavuus. Satamayhtiö kehittää jatkuvasti omaa organisaatiotaan ja parantaa prosessien sujuvuutta. Kemin Satama Oy:n toimintajärjestelmä koostuu sertifioidusta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuus- sekä laatujärjestelmästä.

– Sertifikaatit ovat osoitus Kemin Satama Oy:n johdonmukaisesta panostuksesta toiminnan kehittämiseen ja laadukkaiden asiakaskokemusten luomiseen, mainitsee Markku Rautio.

Raution mukaan laatu on varsin laaja käsite, mutta sen luomisessa tärkein osatekijä on henkilöstö.

– Olemme pyrkineet kasvattamaan organisaation suorituskykyä sisältäpäin. Meillä on käynnissä useita sisäisiä kehittämishankkeita. Korostamme monipuolista ammattitaitoa, moniosaamista.

– Panostamme paljon myös työhyvinvointiin. Saimme esimerkiksi äskettäin onnistuneesti päätökseen Kevan rahoituksella toteutetun Työkyvyn ketterä kehittäminen -hankkeen. Työntekijöiden tyytyväisyys heijastuu myös asiakkaiden suuntaan. Asiakastyytyväisyyskyselyn yhdessä vastauksessa todettiinkin, että Kemin Sataman työntekijöiden kanssa on mukava asioida, kun heillä on aina hymy kasvoilla ja positiivinen asenne, toimitusjohtaja myhäilee.

www.portofkemi.fi
toimisto@keminsatama.fi
Puh. +358 16 258 103
LinkedIn

 

Jutun voi lukea myös täältä.

 

Lisää artikkeleita