Ajoksen meriväylän syventämiselle on myönnetty vesirakennuslupa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Ajoksen meriväylän ruoppaukselle vesirakennusluvan.

Aluehallintoviraston 1.7.2020 myöntämä lupa koskee Ajoksen sataman meri- ja tuloväylän sekä satama-altaan syventämistä kymmenestä kahteentoista metriin. Lupa koskee myös sataman uuden pengeraallonmurtajan, läjitysaltaan ja Metsä Groupin biotuotetehdashankkeeseen liittyvän laiturin rakentamista.

Väylän syventämisen rahoitus sisältyy valtion lisätalousarvioon ja se edellyttää Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan investointipäätöstä.

Lisää artikkeleita