NIB lainoittaa Ajoksen väylän syvennystä

Pohjoismaiden Investointipankki NIB on allekirjoittanut Kemin Satama Oy:n kanssa lainasopimuksen, jolla rahoitetaan Ajoksen sataman väylän ja satama-altaan syventämistä 10 metristä 12 metriin.

21 miljoonan euron lainalla rahoitetaan myös uuden 400 metrin laiturin rakentamista ja sataman infrastrukstuurin päivittämistä, samalla satamaa myös digitalisoidaan. Investointi liittyy Metsä Fibren biotuotetehdashankkeeseen ja sen vaikutukset alueen metsätalouteen ja logistiikkaan ovat huomattavat; investoinnin myötä Kemin sataman rahtivolyymit lähes kaksinkertaistuvat.

Investointi Kemin satamaan on osa NIB:n Arktista lainaohjelmaa, palveleehan Kemin satama Suomen arktisten alueiden ja koko Pohjois-Kalotin taloutta. Kemin Satama on nopein reitti Suomen ja Skandinavian pohjoisosiin sekä Venäjän Murmanskin alueelle. Sataman kautta kuljetettavaa tavaraa ovat pääasiassa metsäteollisuuteen liittyvät tuotteet, kuiva irtolasti, öljy, kemikaalit ja kappaletavara.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella.

Lue NIB:n tiedote täältä.
Metsä Fibren biotuotetehdasprojektin etenemistä satamassa voi seurata suorana lähetyksenä täältä.

Lisää artikkeleita