Kemin Satama Oy:n kulkulupien lupaehdot

Satama-alueella liikkuminen edellyttää aina Kemin Satama Oy:n myöntämää automaattisen kulunvalvontajärjestelmän mukaista kulkulupaa. Kulkulupia koskevat seuraavat lupaehdot:

 • Ajolupa, ajoneuvotunniste sekä henkilö- ja pyöräporttitunniste ovat henkilökohtaisia, tai yrityksille myönnettäessä yrityskohtaisia.
 • Ajoneuvotunniste on maksullinen, tunnisteen hinta on 110€/kpl.
 • Luvan haltija on vastuussa ajoneuvotunnisteesta. Mikäli tunniste katoaa tai särkyy, uuden tunnisteen saa Ajoksen satama-alueen porttivalvomosta. Uudesta tunnisteesta peritään uusi maksu, joka on 110€.
 • Ajoneuvotunniste kiinnitetään ajoneuvon tuulilasiin ja satama-alueella liikuttaessa sen on oltava aina näkyvillä ajoneuvossa.
 • Ajoneuvotunnistetta sekä henkilö- ja pyöräporttitunnistetta on käsiteltävä huolellisesti ja vastuuntuntoisesti.
 • Pysäköitäessä on ajoneuvo ensisijaisesti jätettävä merkitylle pysäköintipaikalle.
 • Satama-alueella liikuttaessa on noudatettava liikennesääntöjä ja erityistä varovaisuutta.
 • Ajoneuvossa ei saa tuoda vieraita satama-alueelle ilman vierailulupaa.
 • Satamavalvojilla on oikeus tarkastaa satama-alueella oleva ajoneuvo.
 • Lupaehtojen rikkominen aiheuttaa ajoluvan perumisen.
 • Ajoneuvotunniste sekä henkilö- ja pyöräporttitunniste palautetaan portille tai Satamatoimistolle luvan voimassaoloajan, työsuhteen tai käyttötarpeen päättyessä.
 • Viallinen tunniste vaihdetaan uuteen Ajoksen satama-alueen portilla.
 • Lupa voidaan poistaa rekisteristä, mikäli seuranta osoittaa, ettei tarvetta luvalle ole ollut.