Satamapalveluasetus Kemin Satama Oy:ssä

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus satamapalvelujen tarjoamisen puitteista ja satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista yhteisistä säännöistä astuu voimaan 24.3.2019.

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus satamapalvelujen tarjoamisen puitteista ja satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista yhteisistä säännöistä astuu voimaan 24.3.2019. Asetus koskee TEN-T-liikenneverkon merisatamia. EU:n asetus tarkoittaa lakia, joka astuu voimaan sellaisenaan ilman erillistä kansallista implementointia.

 

Asetuksen soveltamisen piirissä ovat satamapalvelut; alusten bunkraus, alusten kiinnitys ja irrotus, alusjätepalvelut ja alusten satamahinaus. Asetuksen soveltamisen piirissä olevien satamapalveluiden tarjoajien valintamenettelyt ovat Kemin Satama Oy:ssä palvelukohtaisesti seuraavat:

 

Bunkraus – varustamo tilaa aluksen bunkrauksen itse sitä tarjoavilta yhtiöiltä. Bunkrauspalvelun tarjoamisesta varustamoille / aluksille kiinnostuneet yritykset olkaa yhteydessä suoraan varustamoon tai varustamon asiamieheen satamassa.

 

Alusten kiinnitys ja irrotus – liikenteen määrän ja luonteen vuoksi Kemin Satama Oy toimii palvelutarjoajana alusten kiinnityksessä ja irrotuksessa. Kiinnityspalveluita tarjotaan Kemin satamassa vuoden jokaisena päivänä kaikkina tunteina (24/7) kaikille satamaa käyttäville aluksille. Kemin Satama Oy tuottaa itse alusten kiinnitys- ja irrotustyön.

 

Alusten satamahinaus – liikenteen määrän ja luonteen vuoksi Kemin Satama Oy toimii palvelutarjoajana alusten satamahinauksessa. Hinauspalveluita tarjotaan satamassa vuoden jokaisena päivänä kaikkina tunteina (24/7) kaikille Kemin satamaa käyttäville aluksille. Kemin Satama Oy kilpailuttaa satamajäänmurtaja-hinaajien operoinnin ja kunnossapidon sekä muun hinaustoiminnan alihankinnan. Operoija huolehtii hinauksen lisäksi satamajäänmurrosta. Hinauksen ja satamajäänmurron operoinnin tarjouspyyntö julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa. Muut hinauspalveluiden vähimmäiskriteerit yksilöidään kulloisenkin hankintamenettelyn käynnistyessä.

AlusjätepalveluKemin Satama Oy toimii palveluntarjoajana alusjätepalveluissa. Alusjätehuolto tuotetaan Kemin Satama Oy:n jätehuoltosuunnitelman mukaan, jätehuoltosuunnitelma on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 28.3.2018. Kemin Satama Oy ostaa jätteenkeräyksen palvelut eri jätteen keräysyrityksiltä. Sekajätteen osalta Perämeren Jätehuolto Oy kilpailuttaa jätteenkuljetusyrityksen. Muiden jätteiden osalta Kemin Satama Oy kilpailuttaa alusjätepalvelun jätehuoltosuunnitelmassa määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. Satamavalvojien tarjoavat jätehuoltopalveluita vuoden jokaisena päivänä kaikkina tunteina (24/7). Osalla aluksista on Traficomin myöntämä vapautus jätteiden jättöpakosta. Nämä alukset jättävät jätteensä vain siihen satamaan, jonka kanssa niillä on tehty sopimus.

Kemin Satama Oy:n käynnistämät tarjouspyynnöt julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa.

Kirjalliset yhteydenotot kiinnostuksesta satamapalveluasetuksen mukaisten alihankintapalveluiden tarjoamisesta Kemin Satamassa voi lähettää Kemin Satama Oy:n liikennepäällikkö Jukka Kotajärvelle. Päätöksistä voi valittaa siten kuten kansallisessa lainsäädännössä säädetään.

Lisää artikkeleita